Moderní stomatologie v ČR

JEDNOU NOHOU V EVROPĚ, DRUHOU . . .

Dnešní pojetí stomatologické péče nabývá obrovských rozdílů jak krajových, tak i cenových. Byť se jedná o lékařskou péči, svou povahou již stomatologie patří spíše ke kosmetickým službám, jelikož všechny typy ošetření, byť i chirurgické zákroky musejí vést k estetickým výsledkům navracejícím pacienty do společenského života. Důraz na krásný úsměv v každém věku již není kladen jen v "západním" světě, ale patří k životní úrovni takřka celého světa. Často se setkáváme s názory, že pacienti například získají pracovní pozici právě díky změně jejich úsměvu, tedy vzhledu, prvního dojmu, který vytvoří například při přijímacích pohovorech. Samozřejmě velký vliv je v oblasti hledání životních partnerů, nejrůznějších společenských aktivitách, nebo třeba kariérních postupech. Estetické rekonstrukce zubů však souvisí i s komplexním zdravím člověka, nejen po stránce fyzické, ale i psychické.

Moderní stomatologie nabízí velkou spoustu nových technologií a materiálů, které postupným vývojem zejména v posledních 30 letech ovlivnily i způsoby ošetřování, ne však způsoby proplácení zubní péče zdravotními pojišťovnami. Budeme-li se bavit o nejčastějších zákrocích, tedy konzervativní a protetické stomatologii, které se soustředí zejména na nápravu ztráty zubních tkání, či zubů kazem, úrazem, nebo jinými vlivy, zjistíme, že pojišťovny hradí pouze ošetření materiály a postupy, které jsou zastaralé, nespolehlivé, neestetické a v některých zemích dokonce zakázané. Na často kladenou otázku, zda je ošetření hrazeno pojišťovnou, či zda má lékař smlouvu s pojišťovnami lze tedy směle ragovat takto. Ošetření lze provést levně, lépe, perfektně, nebo "na pojišťovnu". Samozřejmě existují různá akutní ošetření, u kterých kvalita hrazená pojišťovnou postačuje, nicméně i akutní pohotovostní péče se dá provádět kvalitněji a komfortněji.

Častý názor pacientů ve smyslu úspory za ošetření prostřednictvím právě zmiňované pojišťovnické péče vede naopak k prodražování a to jak na straně pacienta, tak u některých zákroků i na straně pojišťoven, ale hlavně ve většině případů vede k poškození pacienta ve smyslu zdraví.

Malý příklad. K zhotovení fixní náhrady, tedy třeba korunky, můstku, inlaye, fasety atd. je za konvenčních postupů nutno několik návštěv pacienta. Bude-li náhrada zhotovena dle pojišťovnou hrazených postupů a pomocí pojišťovnou hrazených materiálů, bude mít náhrada hned několik špatných vlastností. Materiály nebudou dlouhodobě barevně ani oběmově stabilní, tedy náhrada může časem tmavnout, nasákávat bakterie z dutiny ústní, páchnout a hlavně odpadávat od kovové konstrukce, kterou pojišťovna diktuje. Zároveň příprava zubu před zhotovením takové náhrady je limitována pojišťovnou a takřka ve všech případech je tak následná náhrada nepřesná. To vede opět k vadě estetické, ale co je horší, následně způsobí onemocnění závěsného aparátu zubu. V prvních měsících tak ustupuje dáseň, následně kost a objevuje se kořen zubu, který v kombinaci s kovovou konstrukcí a jejími vlivy černě vyniká v ošetřeném úsměvu. Pacient většinou chce nové řešení a tak se kolotoč zopakuje, ale po opakovaném broušení zubu už je třeba nutné ošetrit i kořenový kanálek, jelikož zub odumřel. Takže vlivem prvotního "levného" ošetření máme mrtvý zub a druhé ošetření. Protože pojišťovna má opět své instrukce a limity, zub se pod novou korunkou zpevní napřiklad litou kořenovou nástavbou a následně se opět zhotoví nepřesná korunka. Po letech máme opět viditelný okraj koruky a kořene, ale také je dost časté prasknutí kořene vlivem onoho litého čepu. A řešení nyní? Můstek! Protože pojišťovna nehradí náhradu zubu implantátem, obrousíme další dva zuby a zhotovíme stejně nehezký a nepřesný můstek, jako předchozí dvě korunky. A "zlatý kolotoc" se roztáčí rychleji. Po dalších letech postupně dospějeme až ke snímatelné náhradě. A proč? Protože v první návštěvě nebyl jeden zub ošetřen kvalitně, spolehlivě, esteticky a stále. Protože pacient chtěl ušetřit, pojišťovna i pacient za následnou péči zaplatil mnohonásobně víc, pacient trávil několik desítek návštěv u zubaře místo prací, či s rodinou. Utrpěl mnoho zbytečné bolesti, vlivem časté nepřítomnosti v zaměstnání způsobil ztráty sobě i společnosti, okolí vnímá vady úsměvu a tak i postoj druhých lidí vůči tomuto jedinci může být ovlivněn. Nejdražši komoditou dneška je čas a zdraví, ale většina lidí neumí hospodařit ani s jednou z těchto cenností. Musíme si uvědomit, že doba, kdy se lidé rádi vyhýbali práci s nutností opakovaně sedět v čekárnách lékařů, je pryč. Již nehospodaříme bezhlavě se společným majetkem, který zároveň nepatří nikomu. Bohužel ještě stále přetrvává ve společnosti maloměšťácký pohled na hodnocení životní úrovně a tak se setkáváme s pacienty, kteří raději investují statisíce a miliony do automobilů, ale v ústech stav bezdomovce, dámy raději předvedou nový účes a kabelku, nežli úsměv.     

Jak se praví v jednom z klasických českých filmů, "stojíme jednou nohou v Evropě", ale ta druhá nějak uvízla v trusu minulosti. 

Pokud bychom se rozhlédli opravdu po Evropě, zjistíme, že ošetření v Čechách dosáhlo na některých pracovištích úrovně opravdu vysoké a zároveň na první pohled vysoké ceny ošetření jsou stále ještě nesrovnatelně nižší, než v západní Evropě. To také vede k odlivu opravdu kvalitních lékařů na západ, kde jejich práci dokáží pacienti i zaměstnavatelé lépe ocenit. Bohužel je dnes lépe i na východě. Můžeme litovat úpadku naší země, která kdysi dávno převyšovala úroveň jiných evropských zemí a ve stomatologii jsme byli na úrovni pověstného Švýcarska. Na to ale není čas a hlavně tím ničemu nepomůžeme. Máme však možnost stát se opět evropským leadrem, pokud zapomeneme na pohodlnost, vypočítavost a místo nahlížení do cizích talířů budeme soustředit své schopnosti na vlastní práci.

A co pomůže našemu růstu? Z hlediska zdravotní péče je to zejména informovanost pacientů, kteří musejí odmítat archaické způsoby ošetření a nevzdělávající se lékaře. Proto osobně provádím veškeré konzultace zdarma. Bude-li totiž správná poptávka, nebudou moci nekvalitní lékaři škodit a šířit milné informace. Zároveň by však měl český pacient konečně pochopit, že za kvalitní služby se platí a všude! To znamená, že vadí-li českému občanu výše peněz odváděných zdravotním pojišťovnám, je na čase bavit se s konkurence schopnými pojišťovnami a eventuelně politiky. Bohužel i lékaři podporují tento nevhodný systém právě tím, že jej využívají ve svůj prospěch. Myslím nyní ty lékaře, kteří rádi inkasují platby od pojišťoven za výkony, které ve skutečnosti neprovedli, nebo snad provedli jen proto a takovým způsobem, aby bylo možné je účtovat pojišťovně. Samozřejmě s pravidelností jež pojišťovna určí.

Jen pro nastartování "selského" rozumu. Minutový náklad zubní ordinace v Česku je cca. 25-80 Kč. Záleží na mnoha faktorech. Pokud kvalitně zaplněné kořenové kanálky (endodoncie), nebo dobře zhotovená výplň trvají hodinu, pak při 30 koruném nákladu je finální náklad ordinace 1800,- Kč + nejrůznější materiál, rtg... Počítáno při minimálním platu lékaře i sestry. Jak je tedy možné pracovat "na pojišťovnu" za desetikorunové, v lepším připadě stokorunové platby? Pokud takového lékaře máte, pak práce zákonitě není prováděna vhodnými materiály, správnými postupy, nebo jen máte štěstí a Váš lékař má charitativního ducha a za každou Vaší návštěvu sáhne do rodinného rozpočtu pro nějakou tu tisícovku. 

Není nutné jezdit za hranice, abychom našli kvalitní zdravotní péči. Vždyť mezi světově uznávanými odborníky bylo a je Čechů dost. Jen musíme vědět co opravdu chceme, aby všichni kvalitní zdravotníci zatím neodešli do zahraničí.

                                                                                                                                                                  MUDr. Petr Hajný